Be kategorijos 2020/08/27

Projektas „Abromiškių dvaro sodybos rūmų pritaikymas visuomenės reikmėms“

2018 m. balandžio mėn. UAB „Galvės investicija“ pradėjo įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-01-0011 „Abromiškių dvaro sodybos rūmų
pritaikymas visuomenės reikmėms“.

Projekto tikslas – išsaugoti ir atskleisti Abromiškių dvaro rūmų vertingąsias savybes, siekiant
pritaikyti objektą visuomenės poreikiams. Projekto metu bus vykdomi Abromiškių dvaro sodybos
rūmų mūrinių fligelių tvarkybos darbai, tokiu būdu pabaigiant pirmąjį viso komplekso rekonstrukcijos
etapą ir pritaikant rūmus komercinei ir kultūrinei veiklai. Projektas bus įgyvendinamas 2018 – 2021
m., jį pabaigus sutvarkytos Abromiškių rūmų erdvės atvers duris lankytojams.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303
„Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“.

]]>

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus paskelbtas.