DVARO REKONSTRUKCIJA

Mus remiantys fondai

Dvaro rekonstrukcija reikalauja daug lėšų. Dėkojame partneriams ir remėjams, kurie prie to prisidėjo.

Europos ekonominė erdvė

AB „Galvės investicija“ įgyvendinta Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos biudžeto iš dalies finansuojamą projektą „Abromiškių dvaro medinės dalies restrauravimas“, finanuojamą pagal programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas“.

Plačiau apie EEE finansinio mechanizmo programas: www.eeagrants.lt

DAUGIAU APIE FONDĄ