DVARO REKONSTRUKCIJA

Mus remiantys fondai

Dvaro rekonstrukcija reikalauja daug lėšų. Dėkojame partneriams ir remėjams, kurie prie to prisidėjo.

Baigtas įgyvendinti projektas „Abromiškių dvaro sodybos rūmų pritaikymas visuomenės reikmėms“

Svarbaus etapo pabaiga. 2023 m. rugsėjo 22 d. Abromiškių dvaro sodybos tvarkybos darbų priėmimo komisija konstatavo, kad tvarkybos darbai Abromiškių dvaro sodybos rūmuose baigti.

 

Tvarkybos darbai buvo vykdomi įgyvendinant projektą „Abromiškių dvaro sodybos rūmų pritaikymas visuomenės reikmėms“, iš dalies finansuojamą Europos regioninio plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“. Investicijos į baigiamąjį tvarkybos darbų etapą sudarė 0,42 mln. Eur.

 

Projekto metu buvo vykdomi dvaro rūmų mūrinių fligelių tvarkybos darbai: restauruotas rūsys, laiptai, balkonas, lauko durys ir langai, atkurtos koklinės krosnys, sutvarkyta terasa, nudažyti fasadai. Pabaigti tvarkybos darbai žymi svarbaus etapo pabaigą, visą Abromiškių dvaro sodybos kompleksą pritaikant komercinei ir kultūrinei veiklai. Šiuo metu dvaro sodyboje intensyviai vykdomi baigiamieji gerbūvio  darbai ir jau netrukus Abromiškių dvaras atvers duris lankytojams.

 

Europos ekonominė erdvė

AB „Galvės investicija“ įgyvendinta Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos biudžeto iš dalies finansuojamą projektą „Abromiškių dvaro medinės dalies restrauravimas“, finanuojamą pagal programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas“.

Plačiau apie EEE finansinio mechanizmo programas: www.eeagrants.lt

DAUGIAU APIE FONDĄ